Följa oss om ni vill veta mer om Världens ungdomar

Linköpings Gruppen: Torsdagar och Fredagar: 18.30 – 20.00 / Lordagar: 13.00 – 16.00 Plats: Skäggetorps Centrum i vår lokal (nära Willys)

Norrköpings Gruppen: Tisdagar: 17.00-19.00 / Lördagar: 11-13.00 Plats: Marielunds kvartershus Bergslagsgatan 12,602 17 Marielund, Norrköping

KISAM-Världens Ungdomar!

NOW we in KISAMThe World’s Youth and the World’s Mothers for the FIRST time have conducted a full-day seminar through BEARDED FORUM theme education, gang crime and future hope, so that our wise young people’s perspective and mothers can be heard together with the guest lecturers from police, research, school, politics and of course a lot of culture. Thank you to all you fantastic people who contributed to the day. We will continue with this NEXT year as well.

Det är vi som arbetar som ungdomsledare och ungdomskommunikatörer i KISAM-Världens ungdomar.

Tack vare medel från Allmänna Arvsfonden för det 3-åriga projektet ”Redskap för livet”, kan vi nu satsa på att bygga upp ungdomssektionen. Vi vill skapa olika fritidsaktiviteter, kultur, utflykter och lägerverksamhet. Tillsammans jobbar vi för att må bra och göra roliga saker tillsammans.

Vi vill vara en röst för att påverka, visa en annan bild av oss och förändra för att det ska mer rättvist i samhället, att fler unga ska få möjlighet till studier, jobb och positiva livsval.

För att vi ska kunna växa fort, så har vi utbildat 20 ungdomar till ledare. Nu har vi många unga som kan hjälpa till med aktiviteter och göra egna.

  • Fler ungas röster ska höras och deras kunskaper ska bättre tas tillvara.
  • Att unga ska få redskap till att kunna vara en aktiv del i samhället, känna egenmakt och påverka sin framtid.
  • Ett led i arbetet är att fler unga ska klara skolan och ha en meningsfull fritid.
  • Att KISAM-Världens ungdomar är en arena för samtal och lösningsinriktat arbete för ett mer demokratiskt, jämlikt och inkluderande samhälle.

Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med engagemang genom aktivt deltagande och med lärande genom görande och upplevelser.
Genom empowerement uppmuntrar vi varandra till att våga.
Vi arbetar med gemenskap och med att skapa framtidshopp, där var och en av oss har ett viktigt uppdrag att fylla. TILLSAMMANS blir vi en kraft att räkna med!

Almedalsveckan träffpunkt i vårt tält . Med KISAM– Världensmammor & Världensungdomar alla dagar(Tisdag, Onsdag, Fredag) kl 9-18 på Cramergatan H320 (Läs mer)

Viktigt att DU röstar i EU-valet 9 juni 2024.EU-valet 2024 är ett viktigt tillfälle för EU-medborgare att utöva sin rösträtt och påverka den europeiska politiken.(läs mer)

Delina ungdomsledare