Världens ungdomar  i Riksdagen

Projektet “Redskap för livet”

Vi vill ge barn och ungdomar en ryggsäck fylld med kunskap, breddade referensramar om de olika vägar i livet som finns tillgängliga, ge redskap till hur de kan berätta sin berättelse och hur de kan vara med och påverka i sitt närområde

Finansierat av Allmänna Arvsfonden

Tidsperiod  – 2022.11.01 – 2025.10.31 (3 år)

Genom det 3-åriga projektet ”Redskap för livet” vill vi utveckla och anpassa vår KISAM-metod för vår NYA målgrupp barn och ungdomar, i syfte att stärka deras möjligheter till positiva livsval och att kunna utvecklas till sin fulla potential. Tillsammans med unga i Skäggetorp/Linköping och Hageby/Norrköping och Motala. Vi börja i Skäggetorp

Målet

Är att vi efter projektavslut har arbetat fram KISAM-metoden för målgruppen barn och ungdomar och att vi kan sprida den till fler platser i Sverige. Vi har även etablerat vår NYA ungdomssektion och ambitionen är att den ska kunna bli en remissinstans för kommunerna för frågor som berör barn och ungdomar.