7 ungdomar från föreningen KISAM Världens ungdomar tillsammans med Verksamhetschefen Sira Jokinen Lisse
Ruweyda, Mozan, Mostafa, Nayf, Rishad, Delina och Zein från föreningen KISAM Världens ungdomar

”Det behövs ett NYTT system”. Unga från KISAM-Världens Ungdomar i Skäggetorp berättar om erfarenheter av att som ny i Sverige hinna ikapp med språk, den svenska utbildningsmodellen och klara behörighetskraven till gymnasiet. Vilka konsekvenser blir om du inte når kraven och vilka åtgärder behövs för att fler än 30% av elever går vidare till nationella program? Ett seminarium om ungas drömmar inför framtiden, system som begränsar och förslag på lösningar.

Möt Diskriminerings-ombudsmannen, Lars Arrhenius med Verksamhetschefen Världens Ungdomar Sira Jokinen Lisse

Det behövs ett NYTT system för validering och utbildning för att fler utrikesfödda ungdomar ska kunna komma vidare på högre studier och därmed även att möjliggöra att fler nyanlända ungdomar får möjlighet både till att validera men särskilt för att kunna hinna komma ikapp med språk och den svenska utbildningsmodellen. Idag finns mycket kapacitet hos unga som aldrig tillgodogörs.

I Skäggetorpsskolan i Linköpings kommun nådde bara 37% av unga kunskapsmålen i årskurs 9. En del i siffrorna är många ungdomar som nyligen kommit till Sverige.

Hur kan en nyanländ ungdom klara den korta tidsfristen av att innan de har fyllt 19 år blivit behöriga för att kunna söka in till gymnasiet?  Många blir predestinerade att misslyckas.

Ungdomar som själva har erfarit det svenska skolsystemet som nyanländ delar med sig av erfarenheter och förslag till förändring. De diskuterar gemensamt kring bl.a. Hur ska vi jobba med utbildning för att fler nyanlända ungdomar ska kunna nå kunskapsmålen och kunna fortsätta på högre utbildningar? Och vad får det för konsekvenser för ungas möjlighet för arbete och ekonomi i framtiden? Hur ska vi göra och vad ska vi satsa på för att unga inte ska tappa hoppet och se den kriminella vägen som ett alternativ? Hela samhället har att vinna på att fler utrikesfödda unga kommer vidare på högre studier.  För så är det inte idag!